Nominator Penerima Beasiswa Guru Madin Tahun 2017

  • Peringkat Nominator dibawah ini adalah sebagai pemetaan awal
  • Nama-nama yang sudah tercantum sebagai nominator penerima beasiswa, harap:
    • Segera melengkapi berkas administrasi selambat-lambatnya tanggal 19 Juli untuk selanjutnya dilakukan seleksi berkas/ seleksi administrasi.
    • Mempersiapkan diri untuk mengikuti test pemrov pada minggu ke 3 bulan Agustus sebagai penentuan final calon penerima beasiswa.

NAMA

PERINGKAT

ADMINISTRASI

Taftazani

1

LENGKAP

Fadhilatus Zahro

2

LENGKAP

Ulul Bashoir Murtadlo

3

LENGKAP

Nisful Laily

4

LENGKAP

Muhammad Fuadil Farihin

5

LENGKAP

Fadhor Rahman

6

LENGKAP

Muhammad Hilmi Ali

7

KURANG

Muhammad Ubaidillah

8

LENGKAP

Dzuhria Hikmawati

9

LENGKAP

Ahmad Faruq

10

LENGKAP
Irfan Bashoir

11

LENGKAP
M. Zainul Huda

12

KURANG

Siti Aisyah

13

LENGKAP

Afifur Rohman

14

LENGKAP

Abdul Mutholib

15

LENGKAP

Hafidz Al-Qodhi

16

KURANG

Fitri Rodiyah Hadi

17

LENGKAP

Muhammad Nailurrohman

18

LENGKAP

Husni

19

LENGKAP

M. Farid Anam

20

LENGKAP

Havidz Tirmidzi

21

LENGKAP

Kholidul As’ad

22

LENGKAP

Syamsul Agustin

23

LENGKAP

Siti Latifah

24

LENGKAP

Muhammad Hasib

25

LENGKAP

Ahmad Fauzi

26

LENGKAP

Muhammad Slamet

27

LENGKAP

Moh. Halim

28

LENGKAP

Muhammad Qusyairi

29

KURANG

Masruroh

30

LENGKAP

Muhammad Nuh

31

LENGKAP

Miftahul Rizky Putri R

32

LENGKAP

Fahruru Asrori

33

KURANG

Abdul Shohib

34

LENGKAP
Subhan

35

LENGKAP

Ahmad Junaidi

36

LENGKAP

Muhammad Khoiruddin S

37

LENGKAP

Nadirotul Barizah

38

LENGKAP

Saiful Bahri

39

LENGKAP

Ainul Yaqin

40

LENGKAP

Fathurrozi

41

LENGKAP

Ahmad Lutfi

42

LENGKAP

Achmad Sahal

43

KURANG

Muhammad Nasrulloh

44

LENGKAP

Nur Amami

45

LENGKAP

Isrofi Abdul Ghofur

46

KURANG

M. Imadul Milad

47

LENGKAP

Diah Novia Sari

48

LENGKAP
Dewi Mar’atus Sholicha

49

LENGKAP

Moh. Saiful Islam

50

LENGKAP

Muslihah

51

LENGKAP

Aniswatul Azizah

52

LENGKAP

Ahmad Efendi

53

LENGKAP

Chusniatul Fitriah

54

LENGKAP

Muklis Andar Beni

55

KURANG

Sulis Tyaningsih

56

LENGKAP

Miftahul Mubin

57

LENGKAP

Rohmatina Al- Mashur

58

LENGKAP

Abdur Rozak

59

LENGKAP

Haiti

60

LENGKAP

Aburizal Fahmi

61

KURANG

Rudi Kristian

62

LENGKAP

Sulianto

63

LENGKAP

Nur Hamidi

64

KURANG

Hendro

65

KURANG

Gondanglegi, 16 Juli 2017
Kaprodi PAI

Dr. Muhammad Husni, M.PdI

Silahkan di share Ke... ?
Menu