Pembagian Kelompok Peserta KKN 2016 (Revisi 14/10/16)

Berikut ini daftar anggota masing-masing kelompok peserta KKN IAI Al-Qolam Tahun 2016. Kepada semua mahasiswa yang namanya tercantum pada masing-masing kelompok berikut, diharap segera melakukan kordinasi untuk persiapan pelaksanaan KKN di masing-masing lokasi yang telah ditentukan.

Persyaratan Pindah kelompok KKN

Mengajukan surat permohonan dengan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh ketua panitia (Hanif Maulaniam Sholah, M.Pd), wakil ketua panitia (Norma Ita Sholihah, M.Pd) dan sekertaris panitia KKN (Usrin Maliha, M.Pd)

Mahasiswa dapat pindah kelompok atau lokasi dapat diajukan apabila memenuhi beberapa persyaratan berikut :

  1. Dalam keadaan hamil atau menyusui
  2. Mengidap penyakit kronis disertai dengan surat keterangan dokter
  3. Menjadi pengurus pondok pesantren yang memiliki tanggungan atau kewajiban setiap malam harus bertugas di pondok pesantren di sertai dengan surat keterangan ketua yayasan.
NO NAMA PRODI LOKASI DPL
1 UMMU KULSUM PAI UREK-UREK 1 NA’IMATUL MUFLIKHAH, M.Pd (082331812259)
2 HUDRIYA ZULVIKA PAI
3 WASILATUL HASANAH PAI
4 QOYYUMUL WITRI PAI
5 SUTOMO PAI
6 ABDUL FAQIH PAI
7 ATIK FARIDA PAI
8 ANA MARIA ULFA PAI
9 SOBIRIN (TUMPANG) PAI
10 ZAIMATUL CHASANAH AS
11 MUSAFFA’ T BIG
1 LAILATUL BADRIYAH AS UREK-UREK 2 NA’IMATUL MUFLIKHAH, M.Pd (082331812259)
2 UZDALIFAH AS
3 MASRIFATUL FATONAH AS
4 TISATUL LAILA AS
5 ABDUR ROSYID PAI
6 SYUKRON HABIBI PAI
7 AHMAD FAUZAN IRAQI PAI
8 DURROTUL BADI’AH PAI
9 SITI FATIMAH PAI
10 NAZILATUL LUTFIYAH PAI
11 M. BUDIONO PAI
12 ANISATUN NAFI’AH PAI
1 HIKMAH DZIKRIYAH PAI PUTUKREJO 1 YUSRON YUSUF, M. Pd (087859723206)
2 LISEMATUL FAIZAH T BIG
3 KHOMSATUN PAI
4 LUTFIAH MAULI DIANA PAI
5 WINDA NURUL ZUALAHO AS
6 M. HAMBALI AS
7 LAILATUL ROHMAH PAI
8 NARIADI PAI
9 EDI SAMPURNO PAI
10 ABDUSSOMAD PAI
11 RODI PAI
1 LENI GELITASARI T BIG PUTUKREJO 2 YUSRON YUSUF, M. Pd (087859723206)
2 KHOIRUL ROZIQIN T BIG
3 MUFIDATUL RISQIYYAH PAI
4 ABIDATUL QUDDUS AL HASYIMIAH PAI
5 ABDULLOH NS PAI
6 ALFAN DWI CAHYONO PAI
7 AMINUDDIN PAI
8 AMINULLOH PAI
9 EFENDI PAI
10 NURAINI PAI
11 QOMARIYAH AS
1 WASIATUL MASRUROH PAI SUMBERJAYA 1 BUNYANI,M.Pd (085755500018)
2 NING AQIDATUL IZZAH PAI
3 MUHAMMAD RUJI AS
4 MUSLIMAT AS
5 BADRUZZAMAN AS
6 EFENDI AS
7 ANI LUTFIANA PAI
8 ANI KURNIA NINGSIH PAI
9 IMAM SYAFI’I PAI
10 ABD QODIR PAI
1 ANISA TRI NURKHASANAH PAI SUMBERJAYA 2 BUNYANI,M.Pd (085755500018)
2 UMAR PAI
3 MUSTAKIM AS
4 SAMSUDDIN AS
5 BAHAUDDIN HAMZAH PAI
6 BAMABANG IDI SAPUTRA PAI
7 UFIDAH PAI
8 M YUSUF RIDWAN PAI
9 LATIFAH PAI
10 M HAMIM PAI
1 SISKA MAWA SHOVA PAI GANJARAN 1 YAZIDUL BUSTHOMI, M.Pd.I (085646393871)
2 FAIZATUL HASANAH PAI
3 AI’NUN NI’MAH PAI
4 AFAS FAISOL PAI
5 FAIZATUN NAFI’AH PAI
6 FANI NOFITA SARI PAI
7 ZAINAL MUSTOFA PAI
8 ZAHROTUL FIRDAUSIYAH PAI
9 IMROATUL MUFIDA T BIN
10 SITI DAHLIA ISTI’ANAH
1 AHMAD FAIZIN PAI GANJARAN 2 YAZIDUL BUSTHOMI, M.Pd.I (085646393871)
2 FANI SETIAWAN PAI
3 WAWAN NANANG QOSIM PAI
4 FITROTUL HASANAH HOLIL PAI
5 KUSIANTO PAI
6 HUSAIRI PAI
7 HOSIN PAI
8 LUTFIATUL HASANAH PAI
9 ALI MAHFUD PAI
10 MUHAMMAD JAMALUDDIN T BIN
1 HALIMATUS SADIYEH T BIN PUTAT LOR KHOLIK, M.Pd  (081234898616)
2 SUADATUL UMMI AZIZAH PAI
3 SITI THOYYIBAH PAI
4 YENI KHUSNIYAH PAI
5 HILMI UKROMI PAI
6 SITI HAFSOH PAI
7 IMAM SYA’RONI PAI
8 M YUSUF PAI
9 DIKA NUR IZZA T BIG
10 M. ZAINURROZIQIN T BIG
1 AHMAD BAIHAQI T BIN PANGGUNG REJO AHMAD FAUZI, M.A (085855371594)
2 RAUDLATUS SHOLIHAH T BIN
3 ISMA’IL PAI
4 JA’FARIS SHODIQ PAI
5 JAZILAH QOMARIYAH PAI
6 KHOIRON PAI
7 KHOIROTUN NISA’ PAI
8 KUSAIRI PAI
9 SITI MUNAWWAROH PAI
10 NUR JAZILAH AS
1 KHOIRUL UMMAH PAI BULUPITU KHOLIK, M.Pd  (081234898616)
2 SITI NURHAYATI T BIG
3 WINDA HUDA PUTRI T BIG
4 RINAWATI T BIG
5 FITROTUL HASANAH PAI
6 ABDURROHMAN PAI
7 LAILA MUNAWAROH PAI
8 M. SAFIUDDIN PAI
9 KHUSNUL HOTIMAH PAI
10 ABADI PAI
1 IQROMI PAI GONDANGLEGI KULON AHMAD FAUZI, M.A (085855371594)
2 AHMAD FAUZI PAI
3 M MUJIB PAI
4 M YASIN PAI
5 MAARIF HIDAYATULLOH PAI
6 ALFIN DWI CAHYONO T BIG
7 LAILI SAIDATUL FITRIYAH PAI
8 ISA MAULANA PAI
9 MARIA ULFA PAI
10 NURUL HAQIQI PAI
11 FATHILLAH PAI
12 M ALAWI AMIN PAI
1 LAILATUL SA’DIYAH PAI SEPANJANG 1 KENTAR BUDHOJO, M.Pd (081333193605)
2 SYAFAATUL LUTFIAH PAI
3 LULUK MASRURO PAI
4 IRKHAS AMIRI PAI
5 MASHUDI PAI
6 MASYKUR PAI
7 MUCH FATHUL MU’IN PAI
8 MUHAMMAD SYARIF PAI
9 M CHOIRUL ANWAR PAI
10 MUKSIN PAI
11 IKA SILVIANI AS
1 HERLIS WINDI RAHAYU PAI SEPANJANG 2 KENTAR BUDHOJO, M.Pd (081333193605)
2 ANA NUR HABIBAH T BIN
3 MAR’ATUS SOLIHAH PAI
4 MERI MIANA ANGGRAINI PAI
5 MOCH SUKRON PAI
6 M. ALFAN MAGFURIN PAI
7 M. ANASUL FAIZIN PAI
8 SYARIF HIDAYATULLOH PAI
9 SHODIK PAI
10 SOBIRIN (GANJARAN) PAI
11 M YANTO MISJAR AS
1 NURUL FATIMAH PAI SUKOREJO 1 ABDURRAHMAN, M.Pd (085855763360)
2 NUR SYAMSIATUL HASANAH. PAI
3 DEVI QURROTUL  A’YUN AS
4 MUSYAROFAH PAI
5 MUSTAMIN PAI
6 ADISTI MAULIDIAH PAI
7 FAIZ FADILLAH T BIN
8 FATHURROZI T BIN
9 NURUL KHOLIFAH PAI
10 ENI SAUDAH PAI
1 NI’MATUR ROHMAH PAI SUKOREJO 2 ABDURRAHMAN, M.Pd (085855763360)
2 SUDIRMAN AS
3 MUHAMMAD SHOHIB PAI
4 NUR AZIZAH HAFIFI PAI
5 M. ALAWI AMIN PAI
6 MAHMUD PAI
7 RIHANA PAI
8 SITI MASKUROH PAI
9 RIZA UMAMI PAI
10 ROSID MUHLISA PAI
1 HENRI AS PAGELARAN HAIRUL PUADI, M.A (087859859356)
2 MUTOMMIMAH PAI
3 NANIK MUSARROFAH PAI
4 ABD KHOLIK UMAR PAI
5 BEDRUT TAMAM PAI
6 M. HAMIMULLOH AS
7 SITI MUFARROHAH PAI
8 SAMSUL ARIF PAI
9 AZWIROTUN NAFISAH PAI
10 IMAM AS’ARI PAI
11 LAILATUR RAHMAH PAI
1 RIZQI NURMALIA PAI SIDOREJO HAIRUL PUADI, M.A (087859859356)
2 RIZQIYAH PAI
3 ROSITA PAI
4 SAMINAH PAI
5 FUAD UBAIDILLAH PAI
6 SITI FAUZIYAH PAI
7 SHALLAHU RABBANI PAI
8 HABIBATUS SHOLIHAH PAI
9 ANDIK KHOIRUR ROZIQIN PAI
10 IMAMAH PAI
Silahkan di share Ke... ?
Menu