1. Lapor Ke Admin Siakad
  2. Mengambil KRS sesuai dengan kelas yang baru
  3. Atau memindahkan KRS ke kelas yang baru oleh admin Siakad
Menu